pečujeme o systémy veřejné dopravy

Simulace železnice


Diese Seite ist auch auf Deutsch verfügbar.
This page is also available in English.
Cette page est disponible en Français.
Questa pagina è disponibile in Italiano.
Esta página está también disponible en Español.

Obsah

Novinky

Datum: Zpráva:
červen 2012 Queensland Rail (Austrálie) zakoupila OpenPowerNet - simulace elektrických napájecích systémů železnice (tisková zpráva)
listopad 2013 OpenTrack podporuje poslední verzi standardního formátu výměny železničních dat railML (railML verze 2.2 pro infrastrukturu, jízdní řád a data o vozidlech - import do OpenTracku a export z OpenTracku).
květen 2014 OpenTrack Railway Technology Vídeň se podílí na projektu FP7 ENHANCE.
červen 2015 OpenTrack Railway Technology Vídeň se podílí na projektu EU DESTination RAIL.
červen 2015 Švýcarské noviny Neue Zürcher Zeitung (NZZ) publikovaly článek o konferenci IT15.rail (německy).
březen 2017 Prezentace OpenTracku na ŽRS v Doboji, Republika Srbská.
září 2017 OpenTrack Railway Technology Vídeň se zúčastní projektu EU GoSafe Rail.

Události

Datum: Místo: Událost:
21.-23. listopad 2017 Brisbane (Austrálie) Plateway na AusRAIL 2017 (konference a veletrh)
30. duben - 2. květen 2018 Sydney (Austrálie) konference CORE

Poslední uživatelský workshop se konal v Lausanne od 6. do 9. září 2017 na Švýcarském spolkovém technologickém institutu (ETH Lausanne, EPFL). V sekci uživatelské workshopy najdete všechny prezentace.


Představení

OpenTrack vznikl v polovině 90. let 20. století jako výzkumný projekt Švýcarského spolkového technologického institutu v Curychu. Cílem projektu objektově orientovaného modelování železnice bylo vyvinout uživatelsky přívětivý nástroj k zodpovězení otázek provozu železnice simulací.

Dnes je nástroj pro simulaci železnice OpenTrack používán železničními podniky, správci infrastruktury, oborem dodavatelů železnic, konzultanty a univerzitami v nejrůznějších zemích.

OpenTrack podporuje tyto druhy úkolů:


Data

Data o síti

OpenTrack popisuje železniční síť zvláštními grafy nazývanými dvoubodové grafy. Uživatel může topologii sítě editovat graficky. Každý prvek grafu je popsán několika atributy. Kupříkladu hrana je popsána svou délkou, sklonem, maximální rychlostí pro různé kategorie vlaků a mnoho dalšího. Uživatel může vytvořit a spravovat objekty na hranách a vrcholech, jakož i návěstidla, výhybky, stanice a cesty. Následující obrázek zobrazuje část topologie.Příklad stanice (Olten, Švýcarsko). Tento obrázek je také dostupný jako PDF dokument.

Data o vozidlech

OpenTrack ukládá technické vlastnosti každé lokomotivy, včetně diagramu trakční charakteristiky, hmotnosti, délky, součinitele adheze a trakční soustavy. Databáze ukládá lokomotivy ve skupinách nazývaných depa. Simulovaný vlak používá jednu nebo více lokomotiv z depa společně s několika osobními nebo nákladními vozy. Tyto soupravy jsou také uloženy v databázi.


Data jízdního řádu

Databáze jízdního řádu ukládá informace o každém vlaku v každé stanici, včetně času příjezdu a odjezdu, minimální délce pobytu a přípojích na další vlaky.

Uživatel může upravovat data jízdního řádu buď v textové formě (levé okno) nebo přímo v nákresném jízdním řádu použitím myši (pravé okno) (viz též část video).

Uživatel může porovnat jízdní řád a skutečná data buď v tabulce nebo přímo na nákresném jízdním řádu.

Rozhraní

OpenTrack poskytuje rozhraní k obecným datovým formátům (jako je ASCII text a XML) i k několika výhradně železničním formátům (jako je FBS, Protim, Simu VII a další).

OpenTrack také podporuje railML, obecný na XML postavený formát výměny železničních dat.

Data o jízdním řádu
Import
Export
railML (verze 1.0 a 2.2)
X
X
Netvisio (SMA)
X
ASCII
X
MS Excel
X
OpenTrack ASCII
X
X
OpenTrack XML
X
X
RWS
X
X
Viriato (skrze railML)
X
X
FBS (skrze railML)
X
X
OpenTimeTable (skrze railML)
X
X
Simu VII (IBS GmbH)
X
UK Planning Inferface Format (.PIF-Format, Protim)
X
SimWalk (skrze railML)
X
X
Treno (skrze railML a Treno-Format)
X
X


Data o infrastruktuře
Import
Export
railML (verze 1.0 a 2.2)
X
X
ASCII
X
MS Excel
X
Google Earth (data o stanicích)
X
OpenTrack ASCII
X
X
RWS
X
X
SBB ZLR
X
X
Siemens Infrastructure Format
X
MVP Infrastructure Format
X
ETC Infrastructure Format
X
SIMON (ÅF-Industriteknik)
X
Infraspeed Infrastructure Format
X
Treno Format
X
X
Bentley Rail Track
X


Data o vozidlech (trakční charakteristiky)
Import
Export
railML (verze 1.0 a 2.2)
X
OpenTrack ASCII
X
X
SimWalk (skrze railML)
X

Simulace

Následující obrázek ukazuje jak pracuje tento simulační nástroj. Určené vlaky vyjedou podle jízdního řádu na železniční síť. Během simulace OpenTrack vypočítává pohyby vlaků podle omezení návěstních systémů a jízdního řádu. Po proběhnutí simulace může OpenTrack analyzovat a zobrazit výsledná data formou grafů, nákresných jízdních řádů, diagramů obsazení a statistik.

OpenTrack řeší jednorázové běhy simulace jakož i opakované běhy, kdy náhodný generátor vytváří různá vstupní zpoždění a zpoždění ve stanicích.

Animace průběhu simulace


Snímek OpenTracku v průběhu simulace. Toto video si můžete stáhnout.
Schéma simulace (tento obrázek je dostupný také jako dokument PDF)

Během simulace se vlaky snaží dodržovat určený jízdní řád. Diferenční rovnice pro rychlost a vzdálenost jsou základem výpočtu pohybu vlaků. Zabezpečovací zařízení železniční sítě klade omezení. Obsazené koleje a omezující návěsti mohou bránit jízdě vlaků.

Během simulace si každý vlak průběžně ukládá svou rychlost, zrychlení, polohu, spotřebu trakční energie a další data. Tyto údaje mohou být vyhodnoceny po skončení simulace.

Uživatel může sledovat simulaci v animovaném módu, který zobrazuje jedoucí vlaky a umožňuje uživateli analyzovat obsazené koleje, rezervované úseky a návěsti.

Kalkulátor mezidobí / výpočet mezidobí

Na základě několika vstupních parametrů vypočte kalkulátor mezidobí minimální mezidobí mezi dvěma vlaky a je schopen identifikovat kritický úsek. Tyto dva vlaky se mohou lišit co do typu (např. dálkový, regionální, nákladní atd.), trasy a zastavovací politiky. Výpočet mezidobí funguje pro pevný blok (diskrétní), pohyblivý blok a systémy CBTC - Communications-based train control.
Tento obrázek je dostupný také jako dokument PDF.

Výstupní data

Po simulaci OpenTrack nabízí řadu možností vyhodnocení. Je možné vyhodnocení jízdy vlaku či linky nebo provozu stanice. Pro vlaky nabízí OpenTrack grafy, jako je rychlost/dráze, dráha/čase, zrychlení/dráze a narušení jízdy. Pro linky jsou dostupná vyhodnocení ve formě diagramů pohybu vlaků, obsazení tratí a jednotlivých úseků trati. Pro každou stanici vytváří výstup o všech vlacích, které jí projely, včetně času příjezdu, doby pobytu a času odjezdu, včetně přehledu obsazení kolejí.

Uživatel může výstupní data sledovat na grafu nebo je exportovat ve formátu ASCII a vyhodnotit v externí aplikaci.

Aplikace OpenTrack

Aplikace OpenTrack je dostupná pro tyto operační systémy: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32 a 64 bit), Windows 8 (32 a 64 bit), Windows 10 (32 a 64 bit), Mac OS X and MacOS X Server.

Aplikace je dostupná ve dvou verzích. Plná verze OpenTracku umožňuje neomezený počet vypravených vlaků za simulaci. Limitem pro Light verzi OpenTracku jsou dva vlaky na simulaci.

Snímky

Následující obrázky jsou příkladem grafického uživatelského rozhraní OpenTracku na různých verzích Windows a na Mac OS X.
Windows 8 Windows XP MacOS X

Výstupy

OpenTrack vytváří množství výstupů v textové a/nebo grafické formě.Nákresný jízdní řád (vizualizace offline i online). Tento obrázek je dostupný také jako dokument PDF.
Graf závislosti rychlosti na dráze
Graf závislosti dráhy na čase
Výstup trakční práce a energetických vstupů (červená: odebíraný výkon, modrá: trakční výkon na obvodu kol, zelená: graf spotřeby energie v závislosti na dráze)
Diagram obsazení kolejí ve stanici
Statistika obsazení (příklad: procento obsazení ve špičkové hodině). Tento výstup je dostupný také jako dokument PDF.
Statistika zpoždění
Uživatel může každý výstup získat ve formě ASCII textu pro import například do Microsoft Excelu.
OpenTimeTable umí zobrazit a analyzovat výstupy opakovaných běhů simulací v OpenTracku.


OpenTrack API

OpenTrack nabízí rozhraní pro programování (API) k propojení dalších aplikací s OpenTrackem. Tyto další aplikace mohou posílat standardizované příkazy OpenTracku a naopak od OpenTracku obdržet definované stavové informace. Technicky je API realizováno pomocí SOAP zpráv zasílaných protokolem HTTP (SOAP over HTTP).

Příklady možných užití:


Prezentace OpenTrack API umožňuje lepší vhled do funkcionality API. (Stáhnout prezentaci - PDF, 2.9 MB, anglicky). Pro více informací o OpenTrack API nás prosím kontaktujte.


Partneři a zákazníci


V projektu OpenTrack spolupracuje naše společnost a institut pro plánování dopravy a dopravních systémů ETH Curych s množstvím partnerů z řad železničních společností, železničního průmyslu, konzultantů a univerzit. Následující společnosti a instituce používají OpenTrack:

Železniční společnosti a provozovatelé podzemních drah, správci železniční infrastruktury

Švýcarské spolkové dráhy, Bern, Švýcarsko od 1999
REFER E.P., Rede Nacional Ferroviaria (národní železniční síť), Lisabon, Portugalsko od 2000
DB Magnetbahn GmbH, Mnichov, Německo od 2001
Rhétské dráhy, Chur, Švýcarsko od 2002
TransAdelaide, Adelaide, Austrálie od 2002
HSL Zuid, Zoetermeer, Nizozemí od 2002
Deutsche Bahn (Německé dráhy), Frankfurt nad Mohanem, Německo od 2002
Finský správce železniční dopravní cesty (RHK), Helsinki, Finsko od 2004
V/Line, Melbourne, Austrálie od 2004
Ferrovie Nord Milano, Miláno, Itálie od 2004
Northern Ireland Railways, Belfast, Spojené království od 2005
BLS Loetschbergbahn AG, Bern, Švýcarsko od 2005
ProRail, Rotterdam, Nizozemí od 2005
Circumvesuviana, Neapol, Itálie od 2005
VR Track Ltd., Helsinki, Finsko od 2006
De Lijn, Hasselt, Belgie od 2007
ONTRACK - Společnost železnic Nového Zélandu, Wellington, Nový Zéland od 2008
Metro Santiago, Santiago, Chile od 2008
NSB, Oslo, Norsko od 2009
Ferrovie Nord Barese, Bari, Itálie od 2009
GMPTE (Greater Manchester Passenger Transport Executive), Manchester, Spojené království od 2009
Jernbaneverket (Norský národní správce železniční infrastruktury), Oslo, Norsko od 2009
RATP (Régie autonome des transports Parisiens), Paříž, Francie od 2009
SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, s.o.), Praha, Česká republika od 2009
Ferrovie del Sud Est, Bari, Itálie od 2009
SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français), Metz, Francie od 2009
Ferrovie del Gargano, San Severo, Itálie od 2009
Victoria - Department of Transport, Melbourne, Austrálie od 2010
FAL - Ferrovie Appulo Lucane, Bari, Itálie od 2010
Guangzhou Metro, Kanton, Čína od 2010
FCU - Ferrovie Centrale Umbra, Perugia, Itálie od 2010
ADIFSE - Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Buenos Aires, Argentina od 2010
RFI - Rete Ferroviaria Italiana, Řím, Itálie od 2010
Shenzhen Metro, Šen-čen, Čína od 2011
Regione Umbria, Perugia, Itálie od 2011
Ferrovie Emilia Romagna, Bologna, Itálie od 2011
Réseau Ferré de France, Paříž, Francie od 2011
MetroRio, Rio de Janeiro, Brazílie od 2012
Queensland Rail, Brisbane, Austrálie od 2012
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Barcelona, Španělsko od 2013
Transport for London, London Tramlink, Londýn, UK od 2013
Beijing Subway, Peking, Čína od 2013
Auckland Transport, Auckland, Nový Zéland od 2014
Taiwan High Speed Rail Corporation, Tchaj-pej, Tchaj-wan od 2014
Saudi Railway Company, Rijád, Saúdská Arábie od 2014
Macau LRT, Macao od 2014
CPTM, São Paulo, Brazílie od 2014
Move São Paulo, São Paulo, Brazílie od 2014
Metro de Lima, Lima, Peru od 2014
Sitarail, Abidžan, Pobřeží slonoviny od 2014
Sporveien Oslo, Oslo, Norsko od 2014
PKP Polskie Linie Kolejowe, Varšava, Polsko od 2014
MTR Corporation, Hong Kong od 2014
Seoul Metro, Soul, Jižní Korea od 2015

Odvětví železničního průmyslu / důlní odvětví

Siemens Schweiz AG, Transportation Systems, Wallisellen, Švýcarsko od 1999
Bombardier Transportation, Winterthur, Švýcarsko od 1999
Siemens AG, Transportation Systems, Turn Key Projects, Berlín, Německo od 2000
Transrapid International, Berlín, Německo od 2002
Infraspeed, Zoetermeer, Nizozemí od 2002
Siemens AG, Transportation Systems, TS LM TRA, Erlangen, Německo od 2002
Mipro Oy, Mikkeli, Finsko od 2004
BAM Rail, Breda, Nizozemí od 2005
Bombardier Transportation USA, Pittsburgh, USA od 2006
Consorzio TAT, Bodio, Švýcarsko a Implenia AG, Lucern, Švýcarsko od 2007
Siemens AG, Industry Mobility, Brunswick, Německo od 2010
Fortescue Metals Group Ltd, Perth, Austrálie od 2010
Vale, Maputo, Mozambik od 2011
Hyundai Rotem, Soul, Jižní Korea od 2011
Alstom Transport, Bologna, Itálie od 2012
ABB - Asea Brown Boweri S.A., Madrid, Španělsko od 2012
Alstom Transport, Charleroi, Belgie od 2013
Posco Engineering Co. Ltd., Songnam, Jižní Korea od 2013
GE Transportation, Paříž, Francie od 2013
Thales Portugal SA, Paço de Arcos, Portugalsko od 2013
ICONTROLS, Songnam, Jižní Korea od 2014
ABB Brasil, Guarulhos, Brazílie od 2014
Raytheon, Dulles VA, USA od 2014
Krauss-Maffei Wegmann, Mnichov, Německo od 2014
ComSource, Frederick MA, USA od 2014
Toshiba Corporation, Kawasaki, Japonsko od 2014
Hitachi Ltd., R&D, Yokohama, Japonsko od 2015
Bombardier Transportation Sweden, Stockholm, Švédsko od 2015
Alstom Transport, Madrid, Španělsko od 2016
PSI Transcom, Berlín, Německo od 2016
Bombardier Transportation UK, Derby, UK od 2016

Konzultanti

;
SMA und Partner AG, Curych, Švýcarsko od 1999
ETC Transport Consultants GmbH, Berlín, Německo od 1999
Pöyry Infra AG, Curych, Švýcarsko od 1999
Ferbritas, Lisabon, Portugalsko od 2000
Ernst Basler + Partner AG, Curych, Švýcarsko od 2001
NET engineering, Monselice, Itálie od 2001
Institut für Bahntechnik (Inst. for Railway Engineering), Drážďany, Německo od 2001
Cicerone Performance, Curych, Švýcarsko od 2001
Stanford Management Consultancy Ltd, Birmingham, Spojené království od 2001
Plateway Pty Ltd, Sydney, Austrálie od 2001
Movares Nederland, Utrecht, Nizozemí od 2003
strategy&, dříve Booz & Company, Londýn, Spojené království od 2003
Vectura (dříve Banverket Projektering), Borlänge / Norrköping, Švédsko od 2004
Interfleet Technology, Derby, Spojené království od 2004
strategy&, dříve Booz & Company, Brisbane, Austrálie od 2005
Tyréns AB, Kristianstad, Švédsko od 2005
COWI A/S, Lyngby, Dánsko od 2005
Softlab AG, Bern, Švýcarsko od 2005
Royal HaskoningDHV, Amersfoort, Nizozemí od 2005
Ingenieurbüro Gunther Zierl, Bludenz / Vídeň, Rakousko od 2006
Egis Rail, Lyon, Francie od 2006
TTK - TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH , Karlsruhe, Německo od 2007
Reuss Engineering AG, Gisikon, Švýcarsko od 2007
Norconsult AS, Sandvika, Norsko od 2007
Laboratorio di Ingegneria Ferroviaria e Traffico, Terst, Itálie od 2008
IBV Hüsler AG, Curych, Švýcarsko od 2008
TPS Transport Planning Service, Perugia, Itálie od 2008
Booz Allen Hamilton, Newark NJ, USA od 2008
Dessau Inc. , Montréal, Kanada od 2008
Geodata SpA, Turín, Itálie od 2008
Ramböll Sverige AB, Stockholm, Švédsko od 2008
WorleyParsons Services Pty Ltd, Sydney / Perth, Austrálie od 2008
EADE, Řím, Itálie od 2008
Emch + Berger AG, Bern, Švýcarsko od 2009
Aurecon, Brisbane, Austrálie od 2009
D’Appolonia, Janov, Itálie od 2009
DB International, Berlín, Německo od 2009
SIYUAN (China Railway Siyuan Survey And Design Group Co.), Wu-chan, Čína od 2009
Italferr, Řím, Itálie od 2009
Calibre Rail, Perth, Austrálie od 2009
Ramboll Finland Oy, Espoo, Finsko od 2010
ILF - Consulting Engineers, Curych, Švýcarsko od 2010
TEWET Ltd., Berlín, Německo od 2010
Rambøll Danmark A/S, Virum / Fredericia, Dánsko od 2010
TSD Consulting Services, Randburg, Jižní Afrika od 2010
Rail Systems Engineering Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malajsie od 2010
Millennia Systems Inc., Los Angeles, USA od 2010
Interfleet Technology, Wellington, Nový Zéland od 2010
Jeffares & Green (Pty) Ltd, Kapské Město, Jižní Afrika od 2011
Aurecon, Pretoria, Jižní Afrika od 2011
Parsons Brinckerhoff, Sydney, Austrálie od 2011
Főrmterv, Budapešť, Maďarsko od 2011
SYSTRA, Paříž, Francie od 2011
The Third Railway Survey and Design Institute, Tchien-ťin, Čína od 2011
The China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd., Čcheng-tu, Čína od 2011
CH2M HILL, Parsippany NJ, USA od 2011
SIGNON, Berlín, Německo od 2012
Vecturis, Brusel, Belgie od 2012
Ingérop, Courbevoie, Francie od 2012
Prodex spol. s.r.o., Bratislava/Košice, Slovensko od 2012
Engenicom, Maitland NSW, Austrálie od 2012
Setec Ferroviaire, Paříž, Francie od 2012
Metrolab, Paříž, Francie od 2012
Delcan, Markham Ontario, Kanada od 2013
Yapi Merkezi Insaat, Istanbul, Turecko od 2013
taktici.cz, s.r.o., Praha, Česká republika od 2013
SENER, Barcelona, Španělsko od 2013
Hatch Mott MacDonald, Mississauga / Montréal, Kanada a Pleasanton, USA od 2013
Nippon Koei Co., Ltd., Tokyo, Japonsko od 2013
China Railway Engineering Consulting Group Co., Peking, Čína od 2014
Aarvee Associates, Hajdarábád, Indie od 2014
Sintra, Mexico City, Mexiko od 2014
Beijing Urban Construction & Development Group Co., Peking, Čína od 2014
Paragon Tecnologia Ltda, São Paulo, Brazílie od 2014
TRENECON COWI, Budapešť, Maďarsko od 2014
BBF Sp. z o.o., Poznaň, Polsko od 2014
Beijing Rail and Transit Design and Research Institute, Peking, Čína od 2014
Ramboll Transport Germany, Karlsruhe, Německo od 2014
Sweco TransportSystem AB, Stockholm, Švédsko od 2014
Instytut Kolejnictwa, Varšava, Polsko od 2014
Raul V. Bravo + Associates, Inc., Reston VA, USA od 2014
WYG Consulting, Varšava, Polsko od 2014
Hatch, Woodmead, Jižní Afrika od 2015
Idom, Madrid, Španělsko od 2015
AECOM, Melbourne, Austrálie od 2015
COWI Norway, Oslo, Norsko od 2016
TRENOLab, Terst, Itálie od 2016

Univerzity a výzkumné ústavy

ETH Zürich, Institute for Transport Planning and Systems (IVT), Curych, Švýcarsko od 1999
Laboratory for Intermodality, Transport, and Planning - LITEP, EPL Lausanne, Švýcarsko od 1999
University of Sheffield, Dept. of Mechanical Engineering, Sheffield, Spojené království od 2001
Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI (Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems), Drážďany, Německo od 2001
Fraunhofer Institut für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik FIRST (Fraunhofer Institute for Computer Architecture and Software Engineering), Berlín, Německo od 2001
Technical University of Vienna, Institut für Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen (Institute for Railway Engineering, Traffic Economics and Ropeways), Vídeň, Rakousko od 2002
German Aerospace Center, Institut für Verkehrsführung und Fahrzeugsteuerung (Institute for Traffic Control and Vehicle Guidance), Braunschweig, Německo od 2002
TU Brunswick, Institute of Railway Systems Engineering and Traffic Safety, Brunswick, Německo od 2003
České vysoké učení technické, dopravní fakulta, ústav logistiky a managementu dopravy, Praha, Česká republika od 2003
University of Trieste, Department of Civil Engineering, Terst, Itálie od 2004
Technical University of Berlin, Berlín, Německo od 2004
Instituto Superior Técnico, Grupo de Transportes - DECivil, Lisabon, Portugalsko od 2005
TU Delft, Department Transport and Planning, Delft, Nizozemí od 2006
TU Dresden, Institut für Verkehrssystemtechnik, Drážďany, Německo od 2006
Univerzita Pardubice, dopravní fakulta Jana Pernera, katedra technologie a řízení dopravy, Pardubice, Česká republika od 2006
China Academy of Railway Sciences (CARS), Peking, Čína od 2006
CENIT - Center for Innovation in Transport -Technical University of Catalonia (UPC), Barcelona, Španělsko od 2006
Hanyang University - Dept. of Transportation Engineering, Asnan, Jižní Korea od 2006
Beijing Jiaotong University, Peking, Čína od 2007
Fachhochschule Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Německo od 2008
T. Lange @ The Open University, Berlín / Londýn, Německo / Spojené království od 2008
TU Berlin, Section of Electric Railway Systems, Berlín, Německo od 2008
Tongji University, Šanghaj, Čína od 2008
Nanjing University, Nanking, Čína od 2008
TU Dresden, Institut für Bahnfahrzeuge und Bahntechnik, Drážďany, Německo od 2008
Universita' di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Idraulica,Trasporti e Strade, Řím, Itálie od 2008
Universidad de Zaragoza, GITEL - Grupo de Investigación en Transporte y Logística, Zaragoza, Španělsko od 2008
Vocational Training Council (VTC), Hongkong, Čína od 2009
ENEA - Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment, Řím, Itálie od 2009
University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Lublaň, Slovinsko od 2009
Shijiazhuang Railway Institute, Š'-ťia-čuang, Čína od 2009
IFSTTAR - Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, Bron, Francie od 2009
University of Naples - Federico II, Neapol, Itálie od 2009
The Institute of Transportation CIP, Bělehrad, Srbsko od 2009
Southwest Jiaotong University, Čcheng-tu, Čína od 2009
Universidad Tecnológica de Panamá, Panama, Panama od 2009
Széchenyi István University, Győr (Ráb), Maďarsko od 2010
Politecnico di Torino, Dipartimento DITIC - Trasporti, Turín, Itálie od 2010
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norsko od 2010
Birmingham Centre for Railway Research and Education, Birmingham, Spojené království od 2011
ZHAW - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, Švýcarsko od 2011
Roma Tre University, Řím, Itálie od 2011
Shanghai University of Engineering Science, Šanghaj, Čína od 2011
Beijing Union University, Peking, Čína od 2011
IBM Research - Zurich, Curych, Švýcarsko od 2011
University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Záhřeb, Chorvatsko od 2012
Michigan Tech. University, Rail Transportation Program, Houghton, USA od 2012
Wuyi University, Ťiang-men, Čína od 2012
University of Wollongong, Wollongong, NSW, Austrálie od 2013
Budapest University of Technology and Economics (BME), Department of Control for Transportation and Vehicle Systems, Budapešť, Maďarsko od 2013
University of Applied Sciences Erfurt, Erfurt, Německo od 2013
Newcastle University, Newrail, Newcastle, UK od 2014
KTH - Royal Institute of Technology, Stockholm, Švédsko od 2014
FH Joanneum - University of Applied Sciences, Energy & Transport Management, Kapfenberg, Rakousko od 2014
University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Bělehrad, Srbsko od 2014
University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Maribor, Slovinsko od 2014
Gdansk University of Technology, Gdańsk, Poland od 2015
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Španělsko od 2015
Kunming University of Science and Technology, Kchun-ming, Čína od 2015
University of Toronto, Faculty of Applied Science & Engineering, Toronto, Kanada od 2015
St. Poelten University of Applied Sciences, St. Pölten, Rakousko od 2015
Universidad de Málaga, Málaga, Španělsko od 2015
Mahidol University, Nakhon Pathom, Thajsko od 2015
Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems IAIS, Sankt Augustin, Německo od 2015
University of Žilina, Žilina, Slovensko od 2015
University of Stuttgart - Institute of Railway and Transportation Engineering, Stuttgart, Německo od 2015
Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Peking, Čína od 2016
Karlsruhe Institute of Technology - KIT, Karlsruhe, Německo od 2016
Technical University of Denmark - DTU, Department of Transport, Kgs. Lyngby, Dánsko od 2016
Dalian Jiaotong University, Dalian, Čína od 2016

Dokumenty ke stažení

PDF dokumenty a ZIP archivy vztahující se k OpenTracku


Použití OpenTracku u Švýcarských spolkových drah (SBB)

Ve zpravodaji Švýcarských spolkových drah (SBB) číslo 4 z roku 2000 se pod nadpisem Virtuální vlaky řeší skutečné problémy můžeme dočíst o nasazení openTracku ve studii řešící budoucí nezbytný rozsah železniční infrastruktury v Bernu a jeho okolí. © 2000 Zpravodaj SBB.


stáhnout článek (242 kB).

Informace o OpenTracku od společnosti ETC Transport Consultants

Německá společnost ETC Transport Consultants publikovala ve svém magazínu “Subjects + Facts” (1/2002) článek o použití OpenTracku. © 2002 ETC Transport Consultants.


stáhnout článek (252 kB).

Článek v magazínu "Güterbahnen" (nákladní dráhy)

V čísle 2/2003 magazínu Güterbahnen vyšel článek "Ermittlung und Leistungsfähigkeit einer Werkbahn mit OpenTrack" (Stanovení propustnosti průmyslové dráhy pomocí OpenTracku). Rádi vám zdarma zašleme kopii tohoto článku (na vyžádání, v němčině).


OpenTrack použit ve Spojeném království

Společnost Stanford Management Consultancy (SMC) z Birminghamu vydala tiskové prohlášení o použití simulace v OpenTracku. SMC zveřejnila ještě další informace týkající se OpenTracku na webových stránkách společnosti.
V lednu 2003 pak společnost Stanford Management Consultancy z Birminghamu zveřejnila další tiskové prohlášení (anglicky).


Článek v holandském počítačovém magazínu Computable

V květnu 2004 holandský počítačový magazín Computable publikoval článek o projektech týmu simulátorů z Holland Railconsult. Článek si můžete stáhnout jako PDF soubor (v holandštině).


Comprail 2004 příspěvek na konferenci

Náš příspěvek Railroad Simulation using OpenTrack byl prezentován na konferenci Comprail 2004 v Drážďanech v Německu.


OpenTrack ve webovém časopisu ETH Curych ETHLife

V roce 2004 v listopadovém vydání webového čapopisu ETH Zürich ETHLife vyšel článek o OpenTracku s výmluvným názvem "Na sekundu přesně" (PDF, 870 kB).


Simulace denní dojížďky - Přesnost regionálních vlaků v Curychu a okolí

Pro vyřešení úlohy byly společně úspěšně nasazeny tři různé nástroje: OpenTimeTable (Analýza jízdního řádu), OpenTrack (Simulace železničního provozu) a SimWalk (Simulace pěší dopravy). Text zprávy je dostupný ve formátu PDF, 8 MB.


Railway Gazette 04/2006

V dubnovém vydání 2006 magazínu Railway Gazette publikovali autoři T. Salt a K. Mears z Interfleet Technology článek "Automation gets the most out of mining railway infrastructure". Rádi vám zdarma zašleme kopii článku na vyžádání.


Australská vláda: Studie severojižního železničního koridoru

Studie severojižního železničního koridoru (s využitím OpenTracku jako jednoho z nástrojů) v rámci mantinelů daných současným investičním plánem rozvoje železniční infrastruktury, komplexně zkoumala možnosti existujícího železničního koridoru Melbourne-Sydney-Brisbane zvládat budoucí požadavky nákladní dopravy. Studie zkoumala různé možnosti, od možného rozšíření pobřežní trati po alternativní vnitrozemské trasy. Hlavními úkoly bylo propojení oblastí infrastruktury, techniky, životního prostředí a městského a regionálního plánování. Pro každou z variant trasování byla provedena finanční a ekonomická analýza.


OpenPowerNet - Simulace železničních trakčních napájecích soustav

Prezentace o simulaci železničních trakčních napájecích soustav (společná simulace OpenPowerNet a OpenTrack) (PDF, 2.7 MB, ke stažení).

Dva snímky z projektu OpenPowerNet pro Curych (simulace tramvajového provozu v Curychu) po následném zpracování výstupů OpenTracku v Google Earth. © 2008 by IfB.


Railway Gazette 07/2008

Sdílení kolejí v Sydney je názvem článku publikovaného v Railway Gazette 07/2008. Článek se zabývá hledáním dostatečné kapacity infrastruktury na zatížených tratích s kombinací dálkové osobní, regionální osobní a nákladní dopravy v oblasti Sydney. Autorem je Ian Imrie ze společnosti Plateway.

Pro podporu studie byly úspěšně použity dva švýcarské nástroje Viriato a OpenTrack.


Prezentace pro RTSA Wellington (Nový Zéland)

Společnost Plateway z Clyde, Austrálie předvedla prezentaci o OpenTracku a simulačních nástrojích obecně v červnu 2012 pro RTSA ve Wellingtonu.


Článek v časopise Logistyka

V roce 2014 polský časopis Logistyka otiskl článek o simulaci železnice pomocí OpenTracku. Článek můžete stáhnout jako PDF soubor.


Další články v němčině

Další články o použití a vývoji OpenTracku najdete v sekci uživatelské workshopy nebo v německé sekci naší stránky.


Videa
Pro zobrazení videa z následujících odkazů budete potřebovat Apple Quicktime Player nebo Windows Media Player.Všechna naše OpenTrack videa můžete sledovat na YouTube.


OpenTrack na LinkedIn

Sledujte nás na LinkedIn:OpenTrack Railway Technology Ltd. na LinkedIn
OpenTrack - Simulation of Railway Networks na LinkedIn


Další informace

Pro další informace o OpenTracku prosím kontaktujte:

taktici.cz, s.r.o.
Dittrichova 328/19
CZ 120 00 Praha
Česká republika

Telefon: + 420 - 245 501 171
E-Mail: info@opentrack.cz

OpenTrack Railway Technology Ltd
Gubelstr. 28
CH - 8050 Zürich
Švýcarsko

Telefon: + 41 - 44 - 310 19 90
Fax: + 41 - 86 - 044 310 19 90
E-Mail: info@opentrack.ch


Webová stránka OpenTracku

Na webovou stránku OpenTracku.